waga sądowniczaPrawo karne

Prawo karne to jedna z dziedzin prawa, w której oferuję obsługę prawną już na etapie postępowania przygotowawczego. Skupiam się na reprezentowaniu klienta przed sądami wszystkich instancji. Występuję w roli obrońcy, jak również pełnomocnika w procesie karnym. Podejmuję efektywne działania również przed Prokuraturą, Policją, ABW, Urzędem Skarbowym czy Celnym. Działam w sprawach o odroczenie i zawieszenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Chcę podkreślić, że swoją pomoc kieruję do osób fizycznych, jak i prawnych. Reprezentuje swoich klientów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

Jak dbam o pomoc osobie podejrzanej lub oskarżonej?

Przede wszystkim udzielam indywidualnych porad prawnych, bronię osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej reprezentując ją przed sądami I i II instancji, a także występuje jako obrońca w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Zachęcam do skorzystania moich usług wszystkich, którzy chcą, aby ich wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary wolności w systemie dozoru elektronicznego został przygotowany poprawnie. Sporządzam także środki odwoławcze, jestem obecny już na pierwszym przesłuchaniu klienta, co ma znaczący wpływ na dalsze postępowanie.


Skontaktuj się ze mną!

Czytaj więcej